Salón de actos

Aforo: 160 persoas. En escola.

Dotación de equipamento informático con conexión a Internet, canón de proxección, megafonía, rac de son, equipo de tradución simultánea... Con acceso directo ao xardín.