Declaració d'accessibilitat

La BIBLIOTECA NACIONAL D'ESPANYA (BNE) s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat a data 19 de setembre de 2018. Aquest Reial decret trasllada la Directiva (UE) 2016/2012 del Parlament Europeu i del Consell.

La Directiva Europea es basa en la norma EN 301 549 “Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC” i aquesta, al seu torn, és una adaptació de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG 2.1 -) del W3C.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web de la Biblioteca Nacional de España.


SITUACIÓ DE COMPLIMENT

[pendent]